SnekBot หุ่นยนต์จาก Lego Mindstorm เล่นบันไดงู

SnekBot หุ่นยนต์เล่นบันไดงู

SnekBot อันนี้เป็นโปรเจควิทย์ของผมครับ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ JSTP ของ สวทช. ซึ่งนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการจะมีโปรเจคคนละ 1 ชิ้น จะทำเรื่องอะไรก็ได้ที่ตัวเองสนใจและมีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแล ผมคิดว่าเรื่องหุ่นยนต์เป็นสิ่งที่น่าสนใจและได้ฝึกทักษะหลายอย่างทั้งการประดิษฐ์และเขียนโปรแกรม ก็เลยเอาเซ็ด LEGO Mindstorms EV3 ที่มีอยู่มาต่อ ให้เป็นหุ่นยนต์ และเขียนโปรแกรมให้เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถเล่นเกมบันได้งูกับคนได้ โดยเซ็ตจำนวนผู้เล่นสูงสุดไว้ 4 คนครับ

SnekBot

SnekBot Poster

ขยายรูป


ผมทดสอบนำไปเล่นกับเด็กๆแล้วได้รับความสนใจมาก จึงนำมาลงไว้ในเว็บเผื่อเพื่อนๆหรือน้องๆที่สนใจจะลองต่อตามและเขียนโปรแกรมไว้เล่นดูบ้าง

ในการประกอบหุ่นยนต์ SnekBot ผมเตรียมคู่มือการประกอบให้แล้วครับ ใช้ชิ้นส่วน LEGO Technic และอุปกรณ์หลักของ EV3 ตามนี้; | EV3 Brick *1 | Gyro Sensor *1 | Color Sensor *1 | Large Motor *2 | Medium Motor *2 |

สำหรับชิ้นส่วน Lego ที่ต้องการ ดูจากคู่มือข้างล่างนี้ได้เลยครับ มีรายละเอียดชิ้นส่วน และวิธีการประกอบไว้ให้แล้วครับ

SnekBot Instructions Demo

SnekBot Board

ขยายรูป

โปรแกรมสำหรับ SnekBot จะปรับได้ตามกระดาน ได้แก่ จำนวนช่อง เช่น 5x5 ช่อง หรือไม่เป็นจตุรัส เช่น 5x3 เป็นต้น ซึ่งกระดานที่ใช้ปัจจุบันจะเป็นขนาด 4x4 ช่อง แต่ละช่องขนาด 12x12 นิ้ว


โปรแกรมสำหรับ SnekBot จะปรับได้ตามกระดาน ได้แก่ จำนวนช่อง เช่น 5x5 ช่อง หรือไม่เป็นจตุรัส เช่น 5x3 เป็นต้น ซึ่งกระดานที่ใช้ปัจจุบันจะเป็นขนาด 4x4 ช่อง แต่ละช่องขนาด 12x12 นิ้ว

download|  คู่มือการประกอบหุ่นยนต์ SnekBot ฉบับเต็ม  |  โปรแกรม SnekBot พร้อมเล่นเกมบันไดงูได้เลย  |